Wymagania higieniczne dla central wentylacyjnych w przemyśle spożywczym

Zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego zagadnień obróbki powietrza w fabrykach przemysłu spożywczego. W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem rozwiązań w centralach wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia, w których są przetwarzane produkty spożywcze.
Artykuł dostępny jest tutaj. http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2019/03/Lindab.pdf