Nagranie: Czy wpływ emisji wodoru z sieci transportowych na środowisko można dzisiaj porównać z wpływem emisji metanu? 01.02.2023 r.

Wprowadzenie – Paweł Stańczak, PZITS Sekcja Główna Gazownictwa

Spojrzenie na problem emisji – Adam Gniazdowski, Naczelnik Wydziału Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Spraw Międzynarodowych w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Emisje metanu i wodoru: potencjalne ryzyko dla gospodarki wodorowej? – Maria Olczak

Doświadczenia Instytutu Nafty i Gazu PIB związane z określaniem emisji metanu z sieci gazowych – Jadwiga Holewa-Rataj

Raportowanie emisji metanu zgodnie z wytycznymi OGMP – doświadczenia GAZ-SYSTEM – Aneta Korda-Burza

Metody pomiaru emisji metanu z sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego – Jarosław Grodowski, Firma Picarro

Podsumowanie – Janusz Tokarzewski PZITS Sekcja Główna Gazownictwa

Sesja pytań