Oddział w Kielcach

 PZITS / Oddział w Kielcach

Rok założenia: 1956

Oddział Kielecki PZITS powstał z inicjatywy Zofii Baj, Wacława Hebdy (dyrektora Biura Miastoprojekt Kielce) i Gustawa Szellera.

Już w okresie dwudziestolecia międzywojennego istniało w Kielcach Koło Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich. Po zmianie nazwy w roku 1936 na Polskie Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych w dalszym ciągu funkcjonowało w Kielcach Koło podległe Oddziałowi Łódzkiemu. Działało ono przy Wodociągach Kieleckich. Ostatecznie przyjęto, że Kielecki Oddział PZITS powołano w 1956 roku.

Prezes:  Jacek Olszewski (kadencja 2021–2025)

Dotychczasowi Prezesi Oddziału: Gustaw Szeller (1956–1961), Włodzimierz Urbański (1961–1963 oraz 1974–1983), Kazimierz Stępień (1963–1965), Zbigniew Fiedler (1965–1968), Eugeniusz Krzywiecki (1968–1972), Janusz Rożniakowski (1972–1974), Alfred Zgoda (1983–1988 oraz 2003–2007), Andrzej Pieniążek (1988–1996), Jerzy Adamski (1996–2003), Bożena Gumułka (2007–2012), Jacek Olszewski (2012–2017), Małgorzata Janiszewska (2017–2021).

 

 

Dane kontaktowe:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach
25-501 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 48/50
tel. +48 604785033, e-mail: biuro@pzitskielce.pl
strona internetowa: www.pzitskielce.pl

NIP: 5260001619

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 44 1750 0012 0000 0000 3459 3876

 

Oddział Kielecki PZITS (stan na lipiec 2022 r.) liczy 58 członków indywidualnych zrzeszonych w 5 Kołach Zakładowych: MPEC, WIOŚ-PIOŚ, BPBK, Wodociągi Kieleckie, Politechnika Świętokrzyska. Członkami wspierającymi są: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.  oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.

Najwyższym odznaczeniem – Medalem PZITS im. Prof. Zygmunta Rudolfa zostali uhonorowani w 2016 r.: dr inż. Janusz Rożniakowski i mgr inż. Andrzej Pieniążek.

Godność Członka Honorowego PZITS otrzymali (w roku): † Włodzimierz Urbański (1983), † Gustaw Szeller (1988), † Jan Nowak (1994), † Danuta Grenda (1999), Andrzej Pieniążek (1999), Janusz Rożniakowski (1999), Maria Szczuka (2004), Anna Szlęk (2008), † Jerzy Adamski (2012), Alfred Zgoda (2012).

Aktualności z Oddziału i wydarzenia dostępne są na stronie: www.pzitskielce.pl