Nagranie: Ewolucja sieci cieplnych 10.12.2021 r.

Kierunki rozwoju sieci ciepłowniczych – Robert Sekret, Politechnika Częstochowska, PZITS

Jak zmieniało się projektowanie sieci cieplnych? – Sylwia Prabucka, Enea Ciepło Sp. z o.o. Białystok, PZITS

Nowe rozwiązanie w zakresie regulacji dostawy ciepła do budynków – regulacja prognozowa – Tomasz Cholewa, Politechnika Lubelska, PZITS