Jak zostać członkiem?

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarka odpadami, balneotechnika, pralnictwo, technika sanitarna wsi, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyka podziemna oraz pokrewnych i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.
Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się z jego Statutem, a następnie złożyć w biurze Oddziału wydrukowaną dwustronnie i wypełnioną deklarację, oraz wpłacić kwotę 10 zł (wpisowe + legitymacja). Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS, nowo przyjęty członek otrzyma legitymację i od tego momentu ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4 zł).

Co daje członkostwo PZITS?

 • otrzymywanie zaproszeń na wiele bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez PZITS,
 • dostęp do nagrań z wydarzeń organizowanych przez Zarząd Głównych PZITS,
 • dostęp do materiałów, poradników i wytycznych opracowywanych przez PZITS,
 • otrzymywanie zaproszeń do udziału w wycieczkach branżowych pozwalających zobaczyć obiekty w różnych branżach niedostępne dla pojedynczych zainteresowanych,
 • poznanie ekspertów z branży, możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów,
 • porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z obszarami działalności PZITS;
 • możliwość kontaktów z przedstawicielami organizacji zrzeszonych w REHVA oraz IGU oraz wymiany informacji na poziomie międzynarodowym,
 • otrzymywanie informacji o zmianach w legislacji branżowej a także możliwość wpływu na opracowywanie przepisy poprzez opiniowanie projektów nowych aktów legislacyjnych oraz proponowanie zmian w istniejących w celu kształtowania przyszłości branży (w tym warunków funkcjonowania własnej działalności),
 • możliwość otrzymania ciekawej oferty pracy w branży,
 • dostęp do programu Multisport i Multilife,
 • możliwość otrzymywania odznaczeń honorowych PZITS :),
 • oraz wiele innych – zapraszamy do kontaktu z Oddziałami.