DZIAŁALNOŚĆ

Misją Zrzeszenia jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia, poprawie komfortu życia mieszkańców naszego kraju oraz ochronie środowiska przyrodniczego.

Działalność PZITS obejmuje obszar edukacji inżynierów i szerzenia wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technicznych a także rozwoju nauki w dziedzinach objętych zakresem Zrzeszenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowej członków, prowadzenie doradztwa technicznego i szeroko rozumianej współpracy w zakresie z instytucjami, organizacjami podzielającymi misję PZITS.

Główne kierunki działalności:

Zapraszamy do współpracy!