Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki