Kalendarium wydarzeń w roku 2023

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego
i średniego ciśnienia.

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Możliwe rozwiązania odzysku wody deszczowej w obiektach biurowych
i użyteczności publicznej.

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Czyszczenie i dezynfekcja w kanałach wentylacyjnych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: PZITS

Projektowanie i eksploatacja fontann i wodnych placów zabaw
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

III Konferencja Naukowo-Techniczna “Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarka ciepłownicza i wentylacyjna”.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach.
Instalacje dualne. Odzysk wody szarej. Wytyczne projektowe i montażowe.

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Wspomaganie projektowania – profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty cz. I – dla poczatkujących.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Efektywne wykorzystanie ochładzania i ogrzewania budynków i pomieszczeń- Thermally Activated Building System (TABS)
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSCOWIA

Diagnostyka termowizyjna budynku – teoria i praktyka pomiarowa
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Katowice

Zapachy w kanalizacji i w oczyszczalniach przydomowych. Odory w kanalizacji ciśnieniowej. Nowe rozwiązania techniczne niwelujące odory.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Przeglądy obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie: instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, elektroniczna książka budowy.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych z uwzględnieniem wymogów
dla samochodów elektrycznych i elektryczno-wodorowych.
Profilaktyka ppoż.

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Metody łączenia.
Polybutylen – zastosowanie w instalacjach wewnętrznych.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Symulacja przepływów w zbiornikach wody deszczowej. Prezentacja oprogramowania.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Prawo energetyczne – przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – zmiany po nowelizacji dla branży sanitarnej.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

IX konferencję “Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Poznań

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle obowiązujących przepisów. Omówienie systemów rurowych z barierą dyfuzyjną.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Efekty prowadzenia modernizacji i wdrażania monitoringu sieci wodociągowej
na straty wody i bezpieczeństwa w systemach dystrybucji.

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Obowiązujące wymagania przy projektowaniu oddymiania pomieszczeń.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

IX Podlaska Konferencja Ciepłownicza
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Białystok

Ogrzewanie i klimatyzacja budynków wspomagane odnawialną energią elektryczną.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Wewnętrzne instalacje gazowe, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja.
Wytyczne techniczne i obowiązujące przepisy.

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Podstawy technologii BIM. Atodesk REVIT MEP: branża HVAC – warsztaty,
poziom podstawowy.

Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Katowice

Racjonalne i zrównoważone systemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach zurbanizowanych.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Toruń

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Zakażenia i choroby zakaźne – interdyscyplinarnie, kompleksowo, praktycznie”
Forma: wydarzenie w formie hybrydowej
Organizator: SHL

I Warsztaty Gospodarki Odpadami
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: GSGO

Renowacja stalowych sieci wodociągowych, dużych średnic. Metody renowacji: cementyzacja
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Budowa sieci kanalizacyjnej, stosowane materiały. Obliczenia statyczne rurociągów. Zastosowanie systemu rur kamionkowych wraz z wymaganiami przy montażu. Jak prawidłowo łączyć rury ze studniami z różnych materiałów.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Udzielanie zamówień sektorowych zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych w praktyce w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Projektowanie instalacji sanitarnych z rur zaciskanych. Programy do projektowania instalacji. Systemy zabudowy podtynkowej. Technika odprowadzenia wody z przyborów sanitarnych.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Współpraca ochładzania płaszczyznowego z systemami wentylacyjnymi ze stałym i zmiennym strumieniem powietrza wentylującego
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSCOWIA

Projektowanie instalacji sanitarnych z rur zaciskanych. Programy do projektowania instalacji. Systemy zabudowy podtynkowej. Technika odprowadzenia wody z przyborów sanitarnych.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Projektowanie instalacji gazowej na gaz płynny. Zbiorniki podziemne i nadziemne. Detektory i systemy monitoringu gazu.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Nowoczesna stacja uzdatniania wody. Systemy ozonowania. Stacja uzdatniania GPW- Goczałkowice
Rozwiązania techniczne zastosowane na zaporze wodnej

Forma: szkolenie wyjazdowe
Organizator: O/Katowice

Sterowanie systemami wentylacji pożarowej
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Połączenia rurowe, systemy studzienek włazowych, przyłącza domowe Funke Polska. Projekowanie sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych Steimzeug-Keramo.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Nowoczesne przepompownie ścieków – zalety tłoczni ścieków. System napowietrzania ścieków zapobiegający ich zagniwaniu
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Zastosowanie innowacyjnych materiałów do systemów wentylacji tuneli drogowych.Na przykładzie rozwiązań w tunelu w Doha (Katar)
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Oczyszczalnia Katowice -technologia po przebudowie.
Rodzaj zastosowanych pomp, eksploatacja pompowni w praktyce

Forma: szkolenie wyjazdowe
Organizator: O/Katowice

Dobór armatury odcinającej w zależności od rodzaju i struktury ścieków. Kiedy i jak montować zasuwy nożowe
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Projektowanie instalacji gazowej na gaz płynny. Zbiorniki podziemne i nadziemne. Detektory i systemy monitoringu gazu.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Zjawisko kawitacji w zbiornikach. Jak projektować systemy rurociągów i zbiorników aby w trakcie eksploatacji uniknąć występowania uderzeń hydraulicznych
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Charakterystyka kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Szczegółowe omówienie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Przygotowanie, realizacja, przekazywanie do użytkowania, utrzymania oraz przeglądy i kontrole utrzymania i użytkowania liniowych obiektów inżynierskich w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz praktyki. Zadania inwestora oraz osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne. Zadania organów kontrolnych
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Katowice

Dlaczego pompy ciepła? Nowoczesne, energooszczędne rozwiązania dla pomp ciepła. Zastosowanie czynnika R290
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Dla jakich inwestycji wymagana jest decyzja środowiskowa. Procedury i wymagania na etapie projektowym
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Zagospodarowanie wód opadowych i/lub roztopowych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSWK

Projektowanie sieci wodociągowej powyżej fi 300 mm z rur żeliwnych. Kalkulacja kosztów w porównaniu do sieci wodociągowej z rur PEHD.
Czyszczenie, dezynfekcja, płukanie sieci wodociągowej i zbiorników. Usuwanie kamienia w sieci wodociągowej.

Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Instalacje wewnętrzne – kanalizacja niskoszumowa, Wytyczne projektowe i montażowe.System superTube – wysokie budynki
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym
Forma: wydarzenie online
Organizator: O/Katowice

III Konferencja Naukowo-Techniczna “Klimatyzacja obiektów szpitalnych”
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSCOWIA

Wspomaganie projektowania – profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty cz. I
Forma: wydarzenie online
Organizator: O/Katowice

Różne oblicza gazu ziemnego… i nie tylko
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Kraków

61 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz “Twój Dom 2023”
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator:

Odpady na budowie: obiektów liniowych, obiektów kubaturowych. Klasyfikacja odpadów. Obowiązujące przepisy.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Zastosowanie rękawów w kanalizacji, dostępne rozwiązania, przykłady
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O/Katowice

Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony p.poż wg aktualnych przepisów – branża instalacyjna. Wymagane przepisami przeglądy techniczne instalacji i urządzen ppoż.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Pompy ciepła dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, budynków użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego. Zasady doboru urządzeń, wytyczne projektowania, przykłady realizacji.
Kompletny system do instalacji centralnego ogrzewania podłogowego zasada doboru i wykonawstwa.

Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Bielsko-Biała

Czy wpływ emisji wodoru z sieci transportowych na środowisko można dzisiaj porównać z wpływem emisji metanu?
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSG

Workshop: Certyfikacja energetyczna budynków
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSCOWIA

Poprzednie lata:

Kalendarium wydarzeń w 2022 r.

Kalendarium wydarzeń w 2021 r.