Odznaczenia PZITS

Odznaki honorowe PZITS

– srebrne i złote i złote z diamentem są wyróżnieniem przyznawanym członkom za osobisty wkład pracy i inicjatywę w działalności społecznej i zawodowej służącej rozwojowi Stowarzyszenia oraz nauki i techniki w dziedzinach objętych jego działalnością.

 

  • Srebrna odznaka honorowa jest nadawana członkowi, który działając co najmniej przez 5 lat działalności w strukturach Stowarzyszenia przyczynił się do realizacji jego zadań.

 

  • Złota odznaka honorowa jest nadawana członkowi PZITS, który posiada srebrną odznakę honorową co najmniej przez 5 lata i nieprzerwanie prowadzi działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz działał co najmniej 10 lat w strukturach Stowarzyszenia.

 

  • Złota odznaka honorowa z diamentem jest nadawana członkowie PZITS, który posiada złota odznakę honorową co najmniej 10 lat i nieprzerwanie prowadzi działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami znacząco przekraczającymi osiągnięcia wypracowane do złotej honorowej odznaki PZITS.

 

Odznaki honorowe mogą być również przyznawane Oddziałom PZITS, Kołom Zakładowym PZITS, Członkom Wspierającym, stowarzyszeniom oraz firmom, organizacjom branżowym, jednostkom naukowym i badawczym, które wspierają PZITS w jego działalności.

 

Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa

W marcu 1999 roku Zarząd Główny PZITS podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia medalu im. prof. Zygmunta Rudolfa. Medal może otrzymać członek PZITS, który:

  • legitymuje się co najmniej dwudziestoletnim stażem członkowskim,
  • posiada Złotą Honorową Odznakę PZITS,
  • wyróżnia się wybitnymi zasługami w pracy społecznej w Stowarzyszeniu,
  • posiada znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

W szczególnie uzasadnionym przypadku Medal PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa może być nadany osobie fizycznej i prawnej nie będącej członkiem Stowarzyszenia, która posiada znaczące osiągnięcia w zakresie realizacji celów statutowych PZITS. Może to dotyczyć również osób z zagranicy

Profesor zwyczajny Zygmunt Rudolf twórca inżynierii sanitarnej w Polsce. Doctor honoris causa Politechniki Warszawskiej, Członek Honorowy PZITS, stypendysta Fundacji Rockeffelera i absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Uniwersytetu Harvardu w Cambridge. Autor wielu książek naukowych oraz ponad 300 publikacji drukowanych w czasopismach technicznych oraz w prasie krajowej i zagranicznej. Członek, naukowy Królewskiego Towarzystwa
Zdrowia Wielkiej Brytanii i wielu Komitetów Polskiej Akademii Nauk oraz Rad Naukowych Instytutów Naukowo Badawczych. Członek Honorowy 6 stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wieloletni przewodniczący Rady Programowej czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna.

Osoby odznaczone medalem PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa

 

Nagroda SEEN-PZITS AQUARINA im. doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego

Nagroda specjalna Aquarina przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz istotny wkład osobisty w rozwój nauki, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne jak i aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska.

Nagroda Aquarina przyznawana jest jako wyróżnienie osiągnięć badawczych i wdrożeniowych opracowanych i przestawionych w referatach konferencyjnych.