Oddział w Gdańsku

PZITS ODDZIAŁ GDAŃSK

Prezes: Piotr Korczak

Dane kontaktowe:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Gdańsku
80-850 Gdańsk
ul. Rajska 6 (Dom Technika NOT – pok.328)
tel: 58 301 07 37, kom.: 502 236 064, e-mail: pzits_gda@wp.pl

 

W Gdańskim Oddziale PZITS funkcjonuje Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa – Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku, składająca się ze specjalistów wykonujących ekspertyzy i opinie techniczne z zakresu centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacji wod-kan oraz gazownictwa na zamówienie podmiotów gospodarczych, instytucji i osób prywatnych.

Ponadto przy Gdańskim Oddziale PZITS działa Komisja Kwalifikacyjna nr 499 powołana przez Prezesa URE przeprowadzająca egzamin sprawdzający kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach DOZORU i EKSPLOATACJI – następujących grup: elektrycznej (grupa 1), cieplnej (grupa 2) i gazowej (grupa 3).

W Oddziale prowadzące są cyklicznie kursy przygotowujące do egzaminu  na uprawnienia budowlane dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także seminaria szkoleniowe – spotkania z projektantami, inspektorami nadzoru oraz wykonawcami szeroko pojętych instalacji sanitarnych promujące produkty i technologie.

Aktualności z Oddziału i wydarzenia dostępne są na stronie: pzitsgdansk.pl