Wydawnictwa

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest właścicielem trzech czasopism:

Gaz, Woda i Technika Sanitarna: http://www.gazwoda.pl/

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja: http://www.cieplowent.pl/

Ochrona Środowiska: http://www.os.not.pl/   (edycja została zawieszona w 2019 r.)

 

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi pozycjami: