Członkostwo wspierające

Członkami wpierającymi PZITS mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane problematyką w specjalnościach technicznych reprezentowanych przez PZITS lub rozwojem działalności Stowarzyszenia.

PZITS zapewnia Członkom wspierającym między innymi:

  • porady i opinie w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z kierunkami działalności PZITS,
  • udział w organizowanych przez PZITS konferencjach naukowo-technicznych, wystawach, wycieczkach technicznych,
  • organizację kursów, seminariów lub innych form szkolenia dla pracowników,
  • umieszczanie informacji o działalności w czasopismach branżowych i na stronie internetowej PZITS,
  • pomoc w organizacji imprez reklamowych, promocji wyrobów lub usług,
  • udział przedstawiciela Członka wspierającego w zebraniach i innych formach działalności PZITS na prawach członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • delegowanie przedstawiciela Członka wspierającego na Zebranie Delegatów PZITS,
  • otrzymywanie odznaczeń honorowych PZITS.Informacji o trybie wystąpienia do PZITS z wnioskiem o przyjęcie na listę Członków wspierających udziela Biuro Zarządu Głównego PZITS.