Patronat Honorowy PZITS


W celu ubiegania się o Patronat Honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania patronatu honorowego PZITS.

Załącznik do regulaminu – Wzór wniosku o udzielenie patronatu honorowego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

 


Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym PZITS: