Kalendarium wydarzeń w roku 2021

Ewolucja sieci cieplnych
Forma:
wydarzenie online
Organizator: Główna Sekcja COWIA

Klasyfikacja i dobór klap przeciwpożarowych
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Poprawa jakości powietrza. Wentylacja w domach spółdzielczych poddanych termomodernizacji
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

 

Samochody elektryczne a bezpieczeństwo pożarowe garaży
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

XIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą “Sztuka Natury”
Forma:
wydarzenie stacjonarne
Organizator: O. Toruń

Metody i urządzenia dedykowane do pomiaru objętości ścieków zgodnie z zapisami Prawa wodnego
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
Forma:
wydarzenie online
Organizator: Zarząd Główny

Konferencja Naukowo-Techniczna “Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze – gospodarska grzewcza”
Forma: wydarzenie online
Organizator: O.Bielsko-Biała

Jak przepływ powietrza wpływa na komfort i bezpieczeństwo ludzi w budynkach? Wszystko co powinieneś wiedzieć o regulatorach VAV, CAV i ciśnienia.
Forma: wydarzenie online
Organizator: SMAY Sp. z o.o.

Prawo budowlane 2021 – zmiany wprowadzone kolejnymi nowelizacjami.
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O.Katowice

Bezwykopowe metody stosowane do budowy, naprawy i renowacji dla wodociągów z uwzględnieniem dużych średnic przewodów.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O.Katowice

Zasady i potrzeby monitorowania jakości wody w kontekście zarządzania ryzykiem. Ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O.Katowice

Warsztaty branżowe przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O.Katowice

REHVA BRUSSELS SUMMIT 2021
Forma: wydarzenie online
Organizator: REHVA

Nowatorskie połączenia rurociągów polietylenowych
Forma: wydarzenie online
Organizator: O.Katowice

Warsztaty branżowe przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
Forma: wydarzenie hybrydowe
Organizator: O.Katowice

Budowa, charakterystyka, wymagania i zasady projektowania systemów rur preizolowanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
Forma: wydarzenie online
Organizator: O.Katowice

Kontrola instalacji wewnętrznych wg wymagań Prawa budowlanego w zakresie wentylacji i klimatyzacji
Forma: wydarzenie online
Organizator: O.Katowice

VII Konferencja “Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony Środowiska przy O/Wielkopolskim

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna “Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych oraz zagadnienia związane z technologiami bezwykopowymi
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: PZITS Zarządu Oddziału w Częstochowie

Aktualne informacje dotyczące rozwiązań wentylacji w obiektach służby zdrowia
Forma:
wydarzenie online
Organizator: Główna Sekcja COWIA

Szkolenie iFlow&Elixair – system wentylacji na żądanie dla zrównoważonego budownictwa SMAY
Forma:
wydarzenie online
Organizator: SMAY

Konferencja Healthy Buildings 2021 – Europe
Forma:
wydarzenie online
Organizator: International Society for Indoor Air Quality

Konferencja Stormwater Poland 2021
Forma:
wydarzenie online
Organizator: retencja.pl

Samochody elektryczne a bezpieczeństwo pożarowe garaży
Forma:
wydarzenie online
Organizator: Główna Sekcja COWIA

IX Kongres Polskiej Organizacji PORT PC
Forma:
wydarzenie online
Organizator: PORT PC

Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce, dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne. Zmiany materiałowe w przewodach gazowych. Nowe dopuszczenia.
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Taksonomia w efektywności energetycznej budynków
Forma:
wydarzenie online
Organizator: POBE

Uzdatnianie wody dla celów domowych i przemysłowych
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Neutralność klimatyczna w budownictwie
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Toruń

Wytyczne projektowe doboru urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne z zakładów gastronomicznych oraz wody deszczowej z obiektów przyautostradowych i stacji benzynowych.
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Pompy ciepła w epoce SMART
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Technologia SMART w zarządzaniu zbiornikami retencyjnymi
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Program „Nowa Energia” i taksonomia w efektywności energetycznej budynków
Forma:
wydarzenie online
Organizator: NFOŚiGW i POBE

Wewnętrzne instalacje wodne. Materiał i armatura.
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”
Forma:
wydarzenie online
Organizator: Zarząd Główny

Program „Nowa Energia” i taksonomia w efektywności energetycznej budynków
Forma:
wydarzenie online
Organizator: NFOŚiGW i POBE

Przyłącza kanalizacyjne. Materiał, budowa i renowacja. Metody bezwykopowe.
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Kurs kosztorysowania – NORMA
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Wymiarowanie i regulacja instalacji wentylacyjnych bytowych i oddymiających.
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Układy automatycznej regulacji w obiegach grzewczych
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Przyłącza wody. Budowa i renowacja. Metody bezwykopowe.
Forma:
wydarzenie online
Organizator: O. Katowice