Kalendarium wydarzeń w roku 2022

Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych oraz tunelach drogowych.
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSCOWIA

Metody i mechanizmy służące ograniczeniu zużycia energii w budynkach.
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSCOWIA

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: Izba Gospodarcza Gazownictwa

100 lat – Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: PZITS ZG

XXVII Kongres Techników Polskich i V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: FSNT-NOT

Konferencja “Inżynieria Bezwykopowa” 2022
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: wydawnictwo Inżynieria

Konferencja “Forum Sieciwod.pl”
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O. Gdańsk

Projektowanie systemów rur podwójnych. Warunki techniczne.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Efektywność energetyczna budynków.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Toruń

‘Wentylacja klatek schodowych”
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Projektowanie obiektów liniowych na obszarze objętym szkodami górniczymi: dobór materiałów, wymagane procedury, stosowane zabezpieczenia, dobór kompensacji.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Wspomaganie projektowania – profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Inwestycje liniowe. Budowa a BDO. Kwalifikacja odpadów, sprawozdania. Utylizacja
Gospodarka odpadami.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Wentylacja i klimatyzacja w obiektach użyteczności publicznej – aktualne możliwości i rozwiązania.
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSCOWIA

Kurs kosztorysowania – NORMA – szkolenie w zakresie podstawowym.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

I Kongres Gospodarki Odpadami
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: GSGO

Hydrologia zlewni zurbanizowanych i obiekty błękitno-zielonej infrastruktury. Wymagania prawne dotyczące wód opadowych
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Poznań

Niecodzienne problemy instalacyjne (w tym w obiektach służby zdrowia) i p.poż.
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSTISB

Wpływ rozwiązań systemów wyposażenia technicznego budynków na wskaźnik EP          Uwaga! Szkolenie zostało przesunięte na sesję jesienną.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Nowoczesne rozwiązania odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w aglomeracji miejskiej. Jak retencjonować wody opadowe.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

AutoCad – Rewit-Mep – projektowanie sieci i instalacji sanitarnych – Arcane Systems
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Masowe pomiary na stacjach gazowych
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Wspomaganie projektowania – profil koordynator jako program wspomagający projektowanie sieci. Warsztaty.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Rozwiązania VRF oraz pomp ciepła w budynkach komercyjnych oraz wielorodzinnych. Dedykowane rozwiązania układów chłodzenia i ogrzewania, jak i systemów realizujących obie funkcje równocześnie.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

II Konferencja Naukowo-Techniczna “Klimatyzacja obiektów szpitalnych”
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSCOWIA

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w systemach ogrzewczych budynków jednorodzinnych – Uwaga! Szkolenie przeniesione na sesję jesienną
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – omówienie aktualnych zmian ze szczególnym uwzględnieniem zakresu dotyczącego branży instalacyjnej – Uwaga! Szkolenie przeniesione na sesję jesienną
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Projektowanie systemów rur preizolowanych – Uwaga! Szkolenie przeniesione na czerwiec
Forma: wydarzenie online

Organizator: O. Katowice

Projektowanie sieci i instalacji hydrantowych z możliwością wykorzystania wody deszczowej
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Rozwiązania projektowe sieci i instalacji wewnętrznych pod kątem zgodności z przepisami ppoż.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Prawo budowlane 2022– co zmieniło się od stycznia 2022 roku w przepisach
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O. Katowice

Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja
Forma: wydarzenie online
Organizator: GSCOWIA

Światowy Dzień Inżynieria
Forma: wydarzenie online
Organizator: FSNT-NOT

Poprawa jakości powietrza. Wentylacja w domach spółdzielczych poddanych termomodernizacji.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Zasady doboru oraz przegląd produktowy mieszadeł i napowietrzania dla oczyszczalni ścieków.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Obliczenia hydrauliczne instalacji wentylacyjnych, oddymianie przewodowe.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Nowe rozwiązania dla renowacji studni oraz kanalizacji, z uwzględnieniem dużych średnic. System DURA.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Analiza kosztów realizacji kanalizacji na terenach wiejskich. Porównanie kosztów wykonania metodą bezwykopową i tradycyjną.
Forma: wydarzenie online
Organizator: O. Katowice

Zastosowanie związków zmiennofazowych w inżynierii środowiska – stan obecny i przyszłość
Forma: wydarzenie online
Organizator: Główna Sekcja COWIA

Poprzednie lata:

Kalendarium wydarzeń w 2021 r.