Kalendarium wydarzeń w roku 2022

Zastosowanie związków zmiennofazowych w inżynierii środowiska – stan obecny i przyszłość
Forma: wydarzenie online
Organizator: Główna Sekcja COWIA