Nagranie: Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja 04.03.2022 r.

Źródła uciążliwości zapachowej w pomieszczeniach i metody jej usuwania – Amelia Staszowska, PZITS, Politechnika Lubelska

Usuwanie lotnych związków organicznych oraz alergenów za pomocą nanotechnologii – Norbert Duczmal, Mariusz Smaczyński, a-went sp z o.o.

Uciążliwe zapachy i ich wpływ na zdrowie – Mirosław Szyłak-Szydłowski, PZITS, Politechnika Warszawska