Główne Komisje Problemowe

Główna Komisja Legislacyjna

  • Przewodniczący: Wojciech Ratajczak – O/Wielkopolski

 

Główna Komisja Nagród i Odznaczeń

  • Przewodnicząca: Teresa Kubiak – O/Wielkopolski

 

Główna Komisja Kwalifikacyjna

  • Przewodniczący: Marek Płuciennik –  O/Warszawa

 

Główna Komisja ds. Historii i Tradycji

  • Przewodniczący: Jan Pawełek –  O/Kraków

 

Główna Komisja ds. Kształcenia Inżynierów i Techników

  • Ewa Dworska –  O/Katowice
  • Piotr Korczak – O/Gdańsk
  • Ryszard Błażejewski – O/Wielkopolski