Biuro studiów i rzeczoznawstwa

Biuro świadczy kompleksowe usługi z zakresu rzeczoznawstwa związanego z zakresem działalności PZITS:

  • gazownictwo,
  • wodociągi i kanalizacja,
  • technologia wody i ścieków,
  • ogrzewnictwo, ciepłownictwo,
  • wentylacja i klimatyzacja,
  • gospodarka odpadami,
  • balneotechnika,
  • ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych

Przygotowujemy oceny, opinie i ekspertyzy techniczne a także wydajemy referencje techniczne – świadectwa potwierdzające wiarygodność techniczną
danej firmy branżowej w specjalnościach (specjalizacjach) objętych działalnością stowarzyszenia oraz w zakresie następujących grup robót: projektowania, wykonawstwa lub produkcji (dla firmy branżowej).