Przyszłość i plany PZITS w drugim stuleciu działalności

W najnowszym numerze „Rynku Instalacyjnego” (9/2019) pojawia się wywiad z Panią Anną Bogdan, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wywiad przeprowadził redaktor naczelny „Rynku Instalacyjnego” Pan Waldemar Joniec, a tematem rozmowy jest przyszłość i plany PZITS w drugim stuleciu działalności. Gorąco zapraszamy do lektury. Artykuł jest dostępny między innymi na stronie internetowej czasopisma. (http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id10462,pzits-plany-na-drugie-stulecie)