Regulacja w obiegach grzewczych, 17 listopada 2020 o godz.11.00

Żadna instalacja grzewcza nie będzie pracowała prawidłowo bez możliwości zapewnienia regulacji temperatury, ciśnienia i przepływu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie regulacji. W trakcie spotkania omówione będą szczegółowo:

1. Automatyczna regulacja – charakterystyka, urządzenia i definicje
2. Regulacja centralna, miejscowa i strefowa
3. Regulacja węzłów cieplnych
4. Dobór zaworów regulacyjnych z napędem

4.1 Zawory jednodrogowe przelotowe
4.2 Zawory dwudrogowe w układzie mieszającym
4.3 Zawory dwudrogowe w układzie rozdzielczym
4.4 Zawory dwudrogowe mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym

5. Zawory bezpośredniego działania

5.1 Regulacja temperatury
5.2 Regulacja ciśnienia
5.3 Regulacja przepływu
5.4 Regulacja różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
5.5 Regulacja różnicy ciśnień i przepływu

Powyższe zagadnienia ujęte będą również w obszernym materiale szkoleniowym (60 stron) udostępnionym uczestnikom po zakończeniu szkolenia.

Więcej informacji: http://www.pzits.com.pl/index.php/25-techniczne/362-regulacja-w-obiegach-grzewczych