Konsultacje publiczne: projekt rozporządzenia MRPiT ws. sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią otrzymanego pisma.

Konsultacje są prowadzone do 13 kwietnia. Uwagi należy zgłaszać na udostępnionym w tym celu formularzu, a następnie wysłać na adres mailowy: karolina.zetala@mrpit.gov.pl .