Kol. Jerzy Kornecki

10 kwietnia 2021 roku odszedł od nas kolega Jerzy Kornecki, członek Zarządu Oddziału, członek Sądu Koleżeńskiego.

Urodzony w Katowicach w 1948 roku ukończył Technikum Budowlane w Bytomiu ze specjalnością instalacji budowlanych. Po kilku latach pracy w KWK Ziemowit założył własną firmę budowlaną KOGAMI a następnie został Prezesem Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego ECOREX Sp. z o.o.

Do naszego Stowarzyszenia wstąpił w 2005 roku, od samego początku bardzo aktywnie współdziałając w organizowanych przez nas przedsięwzięciach: wyjazdach, szkoleniach oraz konferencjach. Od 2011 roku był aktywnym członkiem Zarządu Oddziału a od 2019 roku zdecydował się na działanie w ramach Sądu Koleżeńskiego. Ostatnie dwie kadencje był również delegatem za Zgromadzenie Delegatów. Za aktywność i współpracę ze Stowarzyszeniem został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką PZITS.

W tych trudnych obecnie czasach, gdy spotykamy się rzadziej niż zwykle bardzo nam brakuje jego obecności. Był osobą ogromnie życzliwą, ciepłą i pogodną. Zawsze otwarty na wyzwania, chętny do pracy i pomocy.

I takim go będziemy pamiętać.

Koleżanki i Koledzy
Zarząd Oddziału PZITS
KATOWICE