Plebiscyt “Złoty Inżynier” Przeglądu Technicznego

Serdecznie prosimy wszystkich członków Oddziałów PZITS o rozważenie zgłoszenia kandydatów do nagrody “Złotego Inżyniera” Przeglądu Technicznego w edycji, której finał odbędzie w 2021 r.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która upowszechnia ich dokonania. Nagroda promuje dorobek polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Tytuły przyznawane są m.in. w kategoriach: high-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka i jakość, edukacja. Także w kategorii Młody Inżynier.

Organizatorem plebiscytu „Złoty Inżynier” jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej” (wydawanego od 1866 r.) oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Od X edycji plebiscytu przyznawane są tytuły Honorowych Inżynierów absolwentom uczelni technicznych z dyplomem inżyniera, którzy sukces odnieśli w zupełnie innych dziedzinach, takich jak kultura i sztuka, sport, działalność społeczna, charytatywna, religijna, a także gospodarcza, ale nie związana z inżynierskim wykształceniem zawodowym. W tej kategorii nie przeprowadza się głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.