Kolega Ziemowit Suligowski

Z przykrością zawiadamiamy, że odszedł od nas Kolega Ziemowit Suligowski, członek Oddziału w Gdańsku.

Profesor Politechniki Gdańskiej, dra hab. inż. Ziemowit Suligowski był doktorem nauk technicznych Politechniki Gdańskiej i doktorem habilitowanym nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej, a także profesorem nauk technicznych. Znaliśmy go także jako rzeczoznawcę Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Wiceprezes Zarządu Oddziału PZITS w Gdańsku. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa a w jej strukturach członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Autor wielu podręczników a także licznych artykułów i referatów konferencyjnych.

Niezwykle skromny, życzliwy i dobry człowiek.

requiescat in pace