Zaproszenie do udziału w sesji Q&A poświęconej propozycji rozporządzenia dot. zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Informujemy, że 14 czerwca 2022 r. odbędzie się sesja Q&A w systemie on-line poświęcona propozycji rozporządzenia dot. zharmonizowania warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych zmieniająca rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylająca rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Agenda spotkania znajduje się tutaj. Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w wydarzeniu można znaleźć na tej stronie.

Zachęcamy do udziału.