Konsultacje publiczne: o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, który pozwala na wdrożenie działań związanych z mieszkalnictwem, jakie zawarte są w Krajowym Planie Odbudowy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br.