Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 9/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

 • Wywiad z dr inż. Marianem Rubikiem
 • TLM2000 – Typowe lata meteorologiczne dla Polski wyznaczone na podstawie danych meteorologicznych i klimatycznych z lat 2001-2020
 • Analiza porównawcza systemów trigeneracyjnych na przykładzie obiektu
  szpitalnego. Część II
 • Techniczno-ekonomiczna analiza wariantów termomodernizacji zabytkowego budynku
 • Wpływ wyboru metodyki obliczeń strat ciepła do przestrzeni nieogrzewanych budynku na jego parametry energetyczne
 • Wybrane metody badania jakości powietrza
 • Projekt „BUDOWA SYSTEMU KOGENERACJI W SZLACHĘCINIE” jako krok w kierunku transformacji ciepłownictwa i przykład innowacyjnych
  rozwiązań realizowanych przez Metrolog Sp. z o.o.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.