Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7-8/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  •  Wodór – niebiesko-zielona rewolucja
  • Water hummer in fluid networks
  • Uderzenie hydrauliczne w sieciach płynowych
  • Złożony stan naprężenia w gazociągu przesyłowym
  • Modelowanie intensywnych opadów deszczu w zlewni miejskiej na przykładzie Szczecina
  • Charakterystyka biomasy konsorcjów mikroglonowo-bakteryjnych w procesie oczyszczania ciekłej frakcji przefermentowanych komunalnych osadów ściekowych
  • Ocena efektywności Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie
  • Zielona alternatywa dla gazu ziemnego

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.