Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 9/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

 • Trigeneracyjny agregat gazowy z odzyskiem ciepła z silnika spalinowego.
  Część 2
 • Analiza ekonomiczna zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła na potrzeby budynku jednorodzinnego  wobec obowiązującego prawa w Polsce. Część 3
 • Nieoczyszczone ścieki komunalne – dolne źródło pomp ciepła eksploatowanych w instalacjach ogrzewania i przygotowania c.w.u.
 • Wpływ wymiarowania wymienników gruntowych na efektywność energetyczną pomp ciepła typu bezpośrednie parowanie/woda. Część II
 • Porównanie gruntowych pomp ciepła pod względem właściwości technicznych i efektywności grzewczej
 • Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, środowisko i materiały
 • Jak skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem zakażenia Legionellą?
 • PORT PC: Projekty SKP2000 i TLM2000 − zmiany klimatu w Polsce wymagają zmian w projektowaniu systemów HVAC
 • IV Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.