Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu .Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury
  • Nowa wielokryterialna metoda oceny efektywności inwestowania w nowoczesnych systemach energetycznych- wersja angielska
  • Potencjał retencyjny miasta. Część 1: Metody
  • Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część pierwsza- wersja angielska

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.