Oddział w Tarnowie

PZITS ODDZIAŁ W TARNOWIE

Prezes: Adam Jarek

Dane kontaktowe:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Tarnowie
33-100 Tarnów, Rynek 10
tel.   14 – 621-68-14
fax.  14 – 621-68-13
e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl

www.pzitstarnow.pl

Rok założenia Oddziału: 1977
Bieżąca działalność oddziału:

W ramach Oddziału PZITS Tarnów działa aktualnie 6 kół:

– Koło Tarnowskich Wodociągowców,
– Koło Ciepłowników przy MPEC Tarnów,
– Koło Jarosławskich Gazowników,
– Koło Jasielskich Gazowników,
– Koło Sandomierskich Gazowników,
– Koło Tarnowskich Gazowników.

Przy PZITS Oddział Tarnów działa Komisja Kwalifikacyjna nr 247/023/12/21 o rozszerzonym zakresie uprawnień do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją:

  • urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zużywających ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzających i przesyłających ciepło – grupa 2 w pełnym zakresie,
  • sieci, urządzeń i instalacji gazowych, służących do przesyłania, magazynowania i zużywających paliwa gazowe – grupa 3 w pełnym zakresie.

Komisja przeprowadza egzaminy i wydaje świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do sprawowania dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych w podanych wyżej zakresach.