Władze

Władze w kadencji 2016 – 2020

 

Krystyna Korniak-Figa – Prezes

Zarząd Główny

Prezydium:

Anna Bogdan               –   V-ce Prezes                  – O/Warszawa

Jan Pawełek               –   V-ce Prezes                  – O/Kraków

Paweł Stańczak            –   V-ce Prezes                  – O/Warszawa

Wojciech Majchrzak        –   Skarbnik                     – O/Częstochowa

Piotr Frysztak            –   z-ca Skarbnika               – O/Tarnów

Krzysztof Stęglowski      –   Członek                      – O/Łódź

Florian Piechurski        –   Członek                      – O/Katowice

Andrzej Pieniążek         –   Sekretarz Generalny          – O/Kielce

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Anna Bogdan                        – O/Warszawa

Jan Pawełek                                     – O/Kraków

Paweł Stańczak            – O/Warszawa

Piotr Frysztak                                  – O/Tarnów

Andrzej Grabowski         – O/Gdańsk

Florian Piechurski       – O/Katowice

Wojciech Ratajczak     – O/Poznań

Zbigniew Kilanowski                      – O/Toruń

Marian Kulig                                    – O/Kraków

Krzysztof Stelągowski                   – O/Łódź
Norbert Bobkiewicz   – O/Olsztyn

Elżbieta Kowalczyk     – O/Częstochowa

Andrzej Pieniążek       – O/Kielce

Eugeniusz Ryl                                  – O/Częstochowa

Zastępca Członka Zarządu Głównego:

Jolanta Walczak-Sielicka  – O/Warszawa

 

Prezesi Zarządów Oddziałów:

Lech Magrel               –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Białystok

Hieronim Spiżewski        –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Bielsko-Biała

Janusz Bujak              –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Bydgoszcz

Zbigniew Cierpiał         –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Częstochowa

Andrzej M. Dziubek        –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Dolnośląski

Piotr Korczak             –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Gdańsk

Ewa Dworska               –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Katowice

Małgorzata Janiszewska    –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Kielce

Zdzisław Grzymała         –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Koszalin

Małgorzata Duma-Michalik  –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Kraków

Tomasz Cholewa    –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Lublin

Bronisław Hillebrand      –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Łódź

Leszek Gryczko            –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Olsztyn

Zenon Mieruszyński        –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Opole

Jan Lemański              –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Wielkopolski

Leszek Kaczmarczyk        –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Podkarpacki

Tadeusz Bruzda            –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Słupsk

Władysław Szaflik         –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Szczecin

Zbigniew Łabuz            –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Tarnów

Paweł Piotrowiak          –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Toruń

Bogdan Nowak              –   Prezes Zarządu Oddziału      – O/Warszawa

 

Główna Komisja Rewizyjna

Krystyna Janicka-Mazur    – Przewodnicząca  -(O/Wielkopolski w Poznaniu)

Danuta Brymerska          – Z-ca Przewodniczącej           – (O/Kielce)

Alicja Krymska            – Sekretarz                      – (O/Toruń)

Jolanta Jagucka           – członek                        – (O/Katowice)

Maria Duma                – członek                        – (O/Kraków)

Z-cy Członków Głównej Komisji Rewizyjnej

Mirosław Lewandowski      – (O/Gdańsk)

Kazimierz Kudlik          – (O/Kraków)

 

Główny Sąd Koleżeński

Janusz Tokarzewski        – Przewodniczący

Marian Długosz            – Z-ca Przewodniczącego          – (O/Kraków)

Katarzyna Grabowska       – Sekretarz                      – (O/Gdańsk)

Alicja Kaczmarczyk        – członek                        – (O/Tarnów)

Mieczysław Kucharski      – członek                        – (O/Białystok)

Z-cy Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego

Eliza Dorota Mańkowska                                     – (O/Warszawa)

Bolesław Szabelski                                         – (O/Częstochowa)

 

Delegat PZITS do Rady Krajowej FSNT-NOT

Adam Skardowski           – O/Opole

 

Z-ca Delegata PZITS do Rady Krajowej FSNT-NOT

Zbigniew Łabuz            – O/Tarnów