Władze

Władze w kadencji 2016 – 2020

 

Krystyna Korniak-Figa – prezes

Zarząd Główny

Prezydium:

Anna Bogdan            –   wiceprezes – O. Warszawa

Jan Pawełek               –  wiceprezes – O. Kraków

Paweł Stańczak          –  wiceprezes  – O. Warszawa

Wojciech Majchrzak   –   skarbnik – O. Częstochowa

Piotr Frysztak             –   zastępca skarbnika – O. Tarnów

Krzysztof Stęglowski  –  członek  – O. Łódź

Florian Piechurski      –   członek – O. Katowice

Andrzej Pieniążek     –   sekretarz generalny – O. Kielce

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Anna Bogdan – O. Warszawa

Jan Pawełek – O. Kraków

Paweł Stańczak – O. Warszawa

Piotr Frysztak  – O. Tarnów

Andrzej Grabowski – O. Gdańsk

Florian Piechurski – O. Katowice

Wojciech Ratajczak – O. Poznań

Zbigniew Kilanowski – O. Toruń

Marian Kulig – O. Kraków

Krzysztof Stelągowski – O. Łódź

Elżbieta Kowalczyk – O. Częstochowa

Andrzej Pieniążek – O. Kielce

Eugeniusz Ryl – O. Częstochowa

 

Zastępca członka Zarządu Głównego:

Jolanta Walczak-Sielicka – O. Warszawa

 

Prezesi Zarządów Oddziałów:

Lech Magrel                    –   prezes Zarządu Oddziału – O. Białystok

Hieronim Spiżewski        –   prezes Zarządu Oddziału – O. Bielsko-Biała

Janusz Bujak                   –   prezes Zarządu Oddziału – O. Bydgoszcz

Zbigniew Cierpiał           –   prezes Zarządu Oddziału – O. Częstochowa

Andrzej M. Dziubek        –   prezes Zarządu Oddziału – O. Dolnośląski

Piotr Korczak                  –   prezes Zarządu Oddziału  – O. Gdańsk

Ewa Dworska                   –   prezes Zarządu Oddziału – O. Katowice

Małgorzata Janiszewska   –   prezes Zarządu Oddziału – O. Kielce

Zdzisław Grzymała           –   prezes Zarządu Oddziału – O. Koszalin

Małgorzata Duma-Michalik  –   prezes Zarządu Oddziału – O. Kraków

Tomasz Cholewa             –   prezes Zarządu Oddziału  – O. Lublin

Bronisław Hillebrand      –   prezes Zarządu Oddziału – O. Łódź

Leszek Gryczko               –   prezes Zarządu Oddziału – O. Olsztyn

Grzegorz Marczyk           –   prezes Zarządu Oddziału – O. Opole

Jan Lemański                   –   prezes Zarządu Oddziału – O. Wielkopolski

Leszek Kaczmarczyk        –   prezes Zarządu Oddziału – O. Podkarpacki

Tadeusz Bruzda               –   prezes Zarządu Oddziału – O. Słupsk

Bartosz Bogusławski       –   prezes Zarządu Oddziału – O. Szczecin

Andrzej Fedor                 –   prezes Zarządu Oddziału – O. Tarnów

Paweł Piotrowiak            –   prezes Zarządu Oddziału – O. Toruń

Bogdan Nowak              –   prezes Zarządu Oddziału – O. Warszawa

 

Główna Komisja Rewizyjna

Krystyna Janicka-Mazur    – przewodnicząca  – O. Wielkopolski w Poznaniu

Danuta Brymerska            – zastępca przewodniczącej –  O. Kielce

Alicja Krymska                  – sekretarz –  O. Toruń

Jolanta Jagucka                – członek –  O. Katowice

Maria Duma                – członek –  O. Kraków

Zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej

Mirosław Lewandowski – O. Gdańsk

Kazimierz Kudlik – O. Kraków

 

Główny Sąd Koleżeński

Janusz Tokarzewski        – przewodniczący – O. Warszawa

Marian Długosz             – zastępca przewodniczącego – O. Kraków

Katarzyna Grabowska    – sekretarz – O. Gdańsk

Alicja Kaczmarczyk        – członek – O. Tarnów

Mieczysław Kucharski   – członek – O. Białystok

Z-cy Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego

Eliza Dorota Mańkowska – O. Warszawa

Bolesław Szabelski – O. Częstochowa

 

Delegat PZITS do Rady Krajowej FSNT-NOT

Adam Skardowski – O. Opole

Z-ca Delegata PZITS do Rady Krajowej FSNT-NOT

Zbigniew Łabuz – O. Tarnów