Nagranie: Zastosowanie związków zmiennofazowych w inżynierii środowiska – stan obecny i przyszłość 21.01.2022 r.

Właściwości i możliwości wykorzystania związków zmiennofazowych w procesach akumulacji ciepła – Robert Sekret, PZITS, Politechnika Częstochowska

Przegląd zastosowań związków zmiennofazowych w budownictwie – Anna Bogdan, PZITS, Politechnika Warszawska

Odpowiedzi na pytania