Regulamin biuletynu PZITS

Regulamin biuletynu PZITS

  1. Biuletynu PZITS jest wysyłany w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail).
  2. Biuletyn PZITS ma charakter bezpłatny i jest wysyłany wyłącznie do członków PZITS.
  3. Subskrybent ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich zmiany i usunięcia.
  4. Dane osobowe subskrybenta nie będą przetwarzane i przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne.
  5. Dane subskrybentów  nie będą udostępniane innym podmiotom.
  6. Korzystanie z biuletynu PZITS jest dobrowolne. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu PZITS jest możliwa poprzez przesłanie maila zwrotnego na adres biuro (at) pzits.pl
  7. Subskrybenci  biuletynu PZITS są każdorazowo informowani o zmianie warunków korzystania z niego.