Nagranie: Zagospodarowanie wód opadowych i/lub roztopowych, 31.03.2023 r.

Urządzenia wodne do infiltracji i filtracji wód opadowych oraz Wspomaganie wymiarowania urządzeń retencyjno infiltracyjnych za pomocą komercyjnego programu PIWOROWO – Jakub Nieć