Oddział we Wrocławiu

PZITS ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

Prezes: dr inż. Andrzej M. Dziubek

Dane kontaktowe:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
pzits@not.pl

Dane kontaktowe: www.pzits.not.pl/contact.html

Strona internetowa: www.pzits.not.pl

Rok założenia Oddziału Dolnośląskiego: 1945

Oddział Dolnośląski PZITS powstał w 1945 r. z inicjatywy inż. Mieczysława Seiferta, pioniera gazownictwa polskiego, który w maju 1945 r. objął – jako pierwszy dyrektor – Gazownię Wrocławską, a następnie jako dyrektor „Dalgazu” w Wałbrzychu zorganizował pierwszą strukturę Oddziału, który został zarejestrowany jako piąty oddział w kraju utworzony po drugiej wojnie światowej i jako pierwsze stowarzyszenie naukowo-techniczne na Dolnym Śląsku. W 1948 r. Oddział Dolnośląski PZITS wszedł – jako pierwsze stowarzyszenie naukowo-techniczne – w powstającą strukturę NOT we Wrocławiu.

Oddział w ramach działalności szkoleniowej organizuje kursy w zakresie zgrzewania elektrooporowego i doczołowego rur z tworzyw sztucznych, zgodnie z normą PN-EN 13067. Oddział Dolnośląski PZITS został uznany przez Urząd Dozoru Technicznego jako ośrodek szkoleniowy i egzaminacyjny w zakresie grupy materiałowej 3 PE. Informacje szczegółowe: www.pzits.not.pl/zgrzew.html

Przy Oddziale Dolnośląskim PZITS działa Komisja Kwalifikacyjna nr 234, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która prowadzi egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne w zakresie urządzeń cieplnych i urządzeń gazowych. Informacje szczegółowe: www.pzits.not.pl/upraw.html