Nagranie: Jakie paliwo dla samochodu? 06.10.2022 r.

CNG, LNG, LPG, H2 porównanie paliw –  Paweł Stańczak

Paliwa gazowe w zasilaniu środków transportu. Technologie otrzymywania, eksploatacja i uwarunkowania środowiskowe tych procesów – Krzysztof Biernat, PIMOT