Główne Sekcje Branżowe

Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery

 • Przewodniczący: Wojciech Ratajczak – O/Wielkopolski
 • Z-ca Przewodniczącego: Robert Sekret – O/Częstochowa
 • Sekretarz: Arleta Bogusławska – O/Wielkopolski
 • Piotr Arnold – O/Koszalin
 • Bożena Babiarz – O/Rzeszów
 • Piotr Bartkiewicz – O/Warszawa
 • Piotr Bączkiewicz – O/Wielkopolski
 • Mateusz Bistroń – O/Gdańsk
 • Robert Cichowicz – O/Łódz
 • Marta Chludzińska – O/Warszawa
 • Tomasz Cholewa – O/Lublin
 • Tomasz Czamara – O/Warszawa
 • Andrzej Górka – O/Wielkopolski
 • Jacek Dudziński – O/Bydgoszcz
 • Stefan Hnatiuk – O/Gdańsk
 • Anna Jakubowska – O/Białystok
 • Jakub Jankowski – O/Warszawa
 • Hanna Jędrzejuk – O/Warszawa
 • Jan Kaczmarczyk – O/Katowice
 • Dominika Kędziora – O/Gdańsk
 • Agata Korczak – O/Gdańsk
 • Małgorzata Król – O/Katowice
 • Grzegorz Kubicki – O/Warszawa
 • Kacper Ogłodziński – O/Warszawa
 • Kaludia Pirańska – O/Wielkopolski
 • Marek Płuciennik – O/Warszawa
 • Sylwia Prabucka – O/Białystok
 • Joanna Rucińska – O/Warszawa
 • Mariusz Skwarczyński – O/Lublin
 • prof. Władysław Szaflik – O/Szczecin
 • Anna Szafrańska – O/Warszawa
 • Maciej Tryjanowski – O/Wielkopolski
 • Kazimierz Wojtas – O/Warszawa
 • Piotr Ziętek – O/Warszawa

 

Główna Sekcja Gazownictwa

 • Przewodniczący: Paweł Stańczak – O/Warszawa
 • Sekretarz: Elżbieta Kramek  – O/Warszawa
 • Poprzedni Przewodniczący: Janusz Tokarzewski – O/Warszawa
 • Maciej Tryjanowski – O/Wielkopolski
 • Piotr Kopania – O/Warszawa
 • Andrzej Osiadacz – O/Warszawa
 • Monika Tomkiewicz – O/Warszawa
 • Piotr Kuś – O/Warszawa

 

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami

 • Przewodnicząca: Teresa Kubiak – O/Wielkopolski
 • Z-ca Przewodniczącej: Barbara Horodecka-Kurzawa – O/Poznań
 • Sekretarz: Wojciech Ratajczak – O/Poznań
 • Marcin Zeszutek – O/Gdańsk
 • Kazimierz Szymański – O/Koszalin
 • Jolanta Latosińska – O/Kielce
 • Anna Karlik – O/Poznań
 • Bożena Pawlak – O/Bydgoszcz

 

Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki

 • Przewodniczący: Krzysztof Stelągowski  – O/Łódź
 • Z-ca Przewodniczącego ds. Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie: Piotr Muzyczuk – O/Bydgoszcz
 • Z-ca Przewodniczącego ds. Balneotechniki: Jolanta Walczak-Sielicka – O/Warszawa
 • Sekretarz: Andrzej Wybór – O/Łódź
 • Z-ca Sekretarza: Jan Różański – O/Białystok
 • Mieczysław Kucharski – O/Warszawa
 • Tadeusz Seifert – O/Koszalin
 • Marcin Surowiec – O/Gdańsk
 • Włodzimierz Szmurło – O/Warszawa
 • Urszula Iwicka

 

Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji

 • Przewodniczący: Florian Piechurski  – O/Katowice
 • Z-ca Przewodniczącego: Marian Kwietniewski – O/Warszawa
 • Sekretarz: Małgorzata Duma-Michalik  – O/Kraków
 • Ziemowit Suligowski – O/Gdańsk
 • Jarosław Chudzicki  – O/Warszawa
 • Tomasz Herok – O/Beskidzki
 • Danuta Brymerska  – O/Kielce
 • Maria Duma – O/Kraków