Główne Sekcje Branżowe

Główna Sekcja Gazownictwa

  • Przewodniczący: Paweł Stańczak – O/Warszawa

 

Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji

  • Przewodniczący: Agnieszka Malesińska  – O/Warszawa

 

Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery

  • Przewodniczący: Wojciech Ratajczak – O/Wielkopolski

 

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami

  • Przewodniczący: Piotr Manczarski – O/Warszawa

 

Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki

  • Przewodniczący: Krzysztof Stelągowski  – O/Łódź