Odznaczenia PZITS

Odznaki honorowe PZITS

– srebrne i złote są wyróżnieniem przyznawanym członkom za osobisty wkład pracy i inicjatywę w działalności społecznej i zawodowej służącej rozwojowi Stowarzyszenia oraz nauki i techniki w dziedzinach objętych jego działalnością.

Srebrna odznaka honorowa jest nadawana członkowi, który działając co najmniej przez 5 lat działalności w strukturach Stowarzyszenia przyczynił się do realizacji jego zadań.

Złota odznaka honorowa jest nadawana członkowi PZITS, który posiada srebrną odznakę honorową, co najmniej przez 3 lata i nieprzerwanie prowadzi działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz działał co najmniej 10 lat w strukturach Stowarzyszenia.

Odznaki honorowe mogą być również przyznawane Oddziałom PZITS, Kołom Zakładowym PZITS, Członkom Wspierającym, stowarzyszeniom oraz firmom, organizacjom branżowym, jednostkom naukowym, badawczym, które wspierają PZITS w jego działalności.

 

Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa


W marcu 1999 roku Zarząd Główny PZITS podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia medalu im. prof. Zygmunta Rudolfa i jednocześnie zatwierdził regulamin dotyczący trybu jego przyznawania i działalności Kapituły tego Honorowego Odznaczenia PZITS. Kapituły wchodzą kol. kol. prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, doc. dr inż. Hanna Piotrowska, dr hab. inż. Krzysztof Skalmowski .
Medal imienia prof. Zygmunta Rudolfa może otrzymać członek PZITS, który:

  • legitymuje się co najmniej dwudziestoletnim stażem członkowskim,
  • posiada Złotą Honorową Odznakę PZITS,
  • wyróżnia się wybitnymi zasługami w pracy społecznej w Stowarzyszeniu,
  • posiada znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

W szczególnie uzasadnionym przypadku Medal PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa może być nadany osobie fizycznej i prawnej nie będącej członkiem Stowarzyszenia, która posiada znaczące osiągnięcia w zakresie realizacji celów statutowych PZITS. Może to dotyczyć również osób z zagranicy

Profesor zwyczajny Zygmunt Rudolf twórca inżynierii sanitarnej w Polsce. Doctor honoris causa Politechniki Warszawskiej, Członek Honorowy PZITS, stypendysta Fundacji Rockeffelera i absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Uniwersytetu Harvardu w Cambridge. Autor wielu książek naukowych oraz ponad 300 publikacji drukowanych w czasopismach technicznych oraz w prasie krajowej i zagranicznej. Członek, naukowy Królewskiego Towarzystwa
Zdrowia Wielkiej Brytanii i wielu Komitetów Polskiej Akademii Nauk oraz Rad Naukowych Instytutów Naukowo Badawczych. Członek Honorowy 6 stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wieloletni przewodniczący Rady Programowej czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna.

Osoby odznaczone medalem PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa

 

Nagroda SEEN-PZITS AQUARINA im. doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego

Nagroda specjalna Aquarina przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska oraz istotny wkład osobisty w rozwój nauki, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne jak i aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska.

Nagroda Aquarina przyznawana jest jako wyróżnienie osiągnięć badawczych i wdrożeniowych opracowanych i przestawionych w referatach konferencyjnych.