Nagranie: Workshop “Certyfikacja energetyczna budynków”

Certyfikacja energetyczna budynków w Polsce – stan aktualny i plany na przyszłość
Justyna Kozuń, główny specjalista, Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Charakterystyka energetyczna budynków w świetle przepisów prawno-technicznych
 dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, profesor uczelni, Politechnika Lubelska, PZITS

Ujednolicona metodyka wyznaczania świadectw charakterystyki energetycznej – możliwości i problemy
 dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska

Zestaw wskaźników w cyfrowych świadectwach charakterystyki energetycznej budynków
dr inż. Joanna Rucińska, Politechnika Warszawska, PZITS

TAIL – nowy wskaźnik jakości klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach
prof. Paweł Wargocki, DTU

U-CERT Tools – narzędzia wspomagające opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z normami EPB
dr hab. inż. Tomasz Cholewa, profesor uczelni, Politechnika Lubelska, PZITS

Dyskusja panelowa

Pytania


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement number 839937. The European Union is not liable for any use that may be made of the information contained in this document, which is merely representing the authors’ view.