Oddział w Opolu

PZITS ODDZIAŁ W OPOLU

Prezes: Grzegorz Marczyk

Dane kontaktowe:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Opolu
45-061 Opole, ul. Katowicka 50/55
tel. 77 45337491 w.155, 77 4066863,
e-mail: pzits.opole@gmail.com

Rok założenia Oddziału: 1952

Strona internetowa: www.pzitsopole.pl

Nr konta oddziału: BOŚ konto nr: 60 1540 1229 2055 0003 5931 0001