Kalendarium wydarzeń w roku 2024

Wybrane zagadnienia wymiarowania pomp ciepła przeznaczonych dla ogrzewania budynków
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSCOWIA

II Warsztaty Gospodarki Odpadami: Zarządzenia Gospodarką Odpadami
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: GSGO

Prawo ochrony środowiska, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport odziaływania
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Makroglony – wskaźnik jakości podmiejskich cieków pełniących rolę odbiorników ścieków
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Kraków

Projektowanie zbiorników chemoodpornych, na ścieki radioaktywne, żrące.
Zasady bezpieczeństwa. Obowiązujące przepisy.

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Betonowe studzienki kanalizacyjne budowa i renowacja
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Odciągi miejscowe i ssawki
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Wpływ smogu na jakość powietrza w placówkach edukacyjnych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSCOWIA

Zasady i metody wentylacji hal lodowisk i basenów
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Zmiany w podejścia do bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody w świetle zmian w prawie unijnym
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Kraków

Planowanie odwodnień miejskich w oparciu o kalkulatory doboru przewodów grawitacyjnych oraz zbiorników PEHD na platformie WaterFolder
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

InstalSystem 5 – projektowanie instalacji c.o. (płaszczyznowych i konwekcyjnych)
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

InstalSystem 5 – modelowanie struktury budynku 3D i wyznaczanie projektowego obciążenia cieplnego
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Mikroplastiki w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Kraków

Wymagania UDT w zakresie eksploatacji urządzeń i rurociągów ciśnieniowych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Woda w mieście
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Kraków

Wody opadowe odprowadzane do ziemi
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSWiK

Oczyszczanie powietrza na nowym poziomie! Technologie neutralizacji szkodliwych substancji chemicznych i nieprzyjemnych zapachów w branży wod-kan i przemyśle
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Neutralność węglowa budynków nowych i istniejących okiem inżynierów – problem czy szansa
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSCOWIA

Wentylacja hal przemysłowych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Inteligentne opomiarowanie dostaw wody nowe możliwości nowe wyzwania
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Kraków

Kurs przygotowujący do uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej
Forma: wydarzenie stacjonarne
Organizator: O/Gdańsk

Magazynowanie i podczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich, mikroplastiku i zanieczyszczeń organicznych – stan prawny, rozwiązania
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Uzdatnianie wody dla specjalnych celów
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

IV Konferencja Naukowo-Techniczna “Klimatyzacja obiektów szpitalnych”
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: GSCOWIA

Błękitno – zielone rozwiązania w infrastrukturze. Projektowanie obiegu wody deszczowej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze.
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Badanie szczelności i możliwości uszczelnienia dla sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych

Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Audyt energetyczny
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Woda w instalacjach szpitalnych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

InstalSystem5 – pakiet oprogramowania do projektowania instalacji sanitarnych – wprowadzenie do serii webinarów – przykładowe:. projektowanie instalacji
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Podstawy techniki pompowej. Dobór systemów pompowych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Kontrola systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Metody i urządzenia dedykowane do pomiaru przepływu, objętości wody i ścieków w kanalizacji
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Rozwiązania ochrony przed zalaniem w budynkach i sieciach kanalizacyjnych
Forma: wydarzenie on-line
Organizator: O/Katowice

Poprzednie lata: 2023, 2022,2021