Oddział w Białymstoku

PZITS ODDZIAŁ W BIAŁYSTOKU

Prezes: Iwona Skoczko

Dane kontaktowe:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
biuro@pzits.bialystok.pl

Biuro:
Białystok ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2; I piętro pokój 103.
telefon (085) 744 31 00

Kontakt:
Małgorzata Sewestian-Pieśniak – sekretarz, tel. 693 324 954

Rok założenia Oddziału: 1961

Dane dot. Komisji URE
Komisja Kwalifikacyjna Nr 133 działająca przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2 (budynek NOT pok. 114)
15-950 Białystok

Szczegóły dotyczące zapisów pod nr tel. 85 744 32 22

Cyklicznie organizowane konferencje lub inne wydarzenia

  1. International Scientific Conference “Environmental Engineering – Environmental Engineering – Through a Young Eye”, Innovations-Sustainability-Modernity-Openne
  2. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych (magisterskich i inżynierskich) z dyscypliny Inżynieria Środowisko, Górnictwo i Energetyka
  3. Podlaska Konferencja Ciepłownicza

Aktualności z Oddziału i wydarzenia dostępne są na stronie: www.pzits.bialystok.pl