Główne Komisje Problemowe

Główna Komisja Legislacyjna

 • Przewodniczący: Wojciech Ratajczak – O/Wielkopolski
 • Z-ca Przewodniczącego: Anna Bogdan – O/Warszawa
 • Jan Lemański – O/Wielkopolski
 • Adam Skardowski  – O/Opole
 • Małgorzata Duma-Michalik – O/Kraków
 • Zenon Mieruszyński – O/Opole
 • Piotr Korczak – O/Gdańsk
 • Ewa Dworska – O/Katowice
 • Mikołaj Książkiewicz – O/Wielkopolski
 • Zbigniew Rogalski  – O/Opole
 • Marek Płuciennik – O/Warszawa
 • Barbara Horodecka-Kurzawa  – O/Wielkopolski
 • Bożena Nowińska – O/Tarnów

 

Główna Komisja Nagród i Odznaczeń

 • Przewodnicząca: Inga Hoppe – O/Bydgoszcz
 • Zastępca Przewodniczącej: Tadeusz Bruzda – O/Słupsk
 • Sekretarz: Zygmunt Graczyk – O/Bydgoszcz
 • Małgorzata Duma-Michalik – O/Kraków
 • Hieronim Spiżewski – O/Beskidzki

 

Główna Komisja Kwalifikacyjna

 • Przewodniczący: Marek Płuciennik –  O/Warszawa
 • Sekretarz: Grzegorz Łukawski –  O/Warszawa
 • Mieczysław Kucharski –  O/Białystok
 • Irena Żywuszko –  O/Szczecin