Nagranie: Aktualne informacje dotyczące rozwiązań wentylacji w obiektach służby zdrowia 24.09.2021 r.

Systemy HVAC szpitala – studium przypadku – Wojciech Porowski, Porowski DESIGN

Informacje o stanie prac grupy CEN TC 156 WG 18 i projekcie normy europejskiej dotyczącej wentylacji w szpitalach – Anna Bogdan, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Politechnika Warszawska

SmayLab – system wentylacji do szpitali oraz stref czystych – Zbigniew Kowalski, Smay

Izolacja powietrzna pacjentów zakażonych – Paweł Borowiecki, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Halton

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne do pomieszczeń czystych – wyposażenie i konfiguracja na przykładzie Klimor EVO-H – Paweł Olijarczyk, Klimor

Physical Security Information Management w Zarządzaniu Wszystkimi Systemami w Obiektach Medycznych – Damian Dopiera, C&C Partners Sp.z o.o.