Metan – paliwo odnawialne, 09.12.2020 r. Materiały po seminarium

 

Prezentacje: