Biuletyn Informacyjny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych nr 3-4

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych za marzec i kwiecień 2021 r.

W numerze między innymi:

  • Światowy Dzień Inżyniera
  • Bezpieczne Praktyki i Środowisko
  • Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica
  • Konkurs Technicus
  • Współpraca polsko-kanadyjska