Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 4/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, w którym zawarto:

  • Rozbieżności między obliczeniowym i zmierzonym zużyciem energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na przykładzie budynków jednorodzinnych
  • Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 2 Opis instalacji budynku i wyniki badań
  • Analiza warunków cieplno-wilgotnościowych w Data Center
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje Przedsięwzięcie „Wentylacja dla szkół i domów”
  • Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19 na przykładzie instalacji wentylacji pomieszczenia użyteczności publicznej
  • Wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego w analizie jakości powietrza
  • Ocena wpływu zniszczenia przez pożar instalacji wewnętrznych prowadzonych w garażu podziemnym na funkcjonowanie całego budynku
  • Podsumowanie konferencji naukowo-technicznej ‒ klimatyzacja obiektów szpitalnych.

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.