Rozwiązania WILO

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów WILO:

  • Zestawy pożarowe Wilo-COR-Helix VF/SC-FFS – do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wody bytowej, technologicznej, przemysłowej oraz instalacjach i sieciach wodociągowych przeciwpożarowych oraz stałych urządzeniach gaśniczych mgłowych.
  • Zestawy pożarowe Wilo SiFIRE-EN – do podnoszenia ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych tryskaczowych zgodnych z PN-EN 12845, instalacjach mgłowych, zraszaczowych oraz wodociągowych przeciwpożarowych oraz innych o porównywalnym poziomie wymagań.
  • Pompy zatapialne Wilo-EMU Sprinkler – do podnoszenia ciśnienia wody w stałych urządzeniach gaśniczych tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych, mgłowych, instalacjach i sieciach wodociągowych przeciwpożarowych.
  • Centrale sterujące Wilo-SPT (VdS) – do sterowania pompami pożarowymi oraz pompami do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w instalacjach zg. z VdS CEA 4001 lub o porównywalnym poziomie wymagań.