Wzrost punktacji czasopism stowarzyszenia PZITS wg. wykazu MEiN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z ostatnim wykazem Ministra Edukacji i Nauki dot. czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja oraz Gaz, Woda i Technika Sanitarna otrzymały odpowiednio 70 punktów i 140 punktów.

Gratulujemy Zespołom Redakcyjnym oraz jednocześnie zachęcamy wszystkich do publikowana artykułów w naszych czasopismach!